מהן הזכויות ההלכתיות של משכיר שהשוכר ממנו מסרב לפנות את המושכר?

האם, בנסיבות אלה,  רשאי המשכיר לעשות דין לעצמו ולתפוס את הנכס מבלי להזדקק לסעד מבית הדין?

האם לשוכר יש מעמד מסויים של בעלות על הנכס ומהי משמעותה?

כיצד יבטיח המוכר בית עיר חומה האופציה לגאול אותו אם הקונה מתחמק מן המקום? 

תאריך: 
05/03/13 כ"ג אדר התשע"ג
x

Audio Playlist