היש לחשוש לחימוץ הקמח שמא נרטבו החיטים המיובאות מחו"ל מהלחות שבאוניות?

כיצד התירו חכמים לקנות חיטים מן השוק ולא חששו שמא נרטבו החיטים בגשמים וכיו"ב?

היש סתירה בין כללי ההידור למצב הרצוי לבין כללי ההיתרים במצב מצוי? 

 

תגיות: 
תאריך: 
07/03/13 כ"ה אדר התשע"ג
x

Audio Playlist