ימי ספירת העומר, האם רשאים לשמוע שירה בימים אלו בכלי זמר בארוע "בר מצוה"?

מדוע נמנעו יהודי תימן מנישואים בימי הספירה למרות שלא קבלו עליהם את מנהגי האבל?

לשיטת הנוהגים מנהגי אבל, היש הבדל בין שמיעת מוזיקה באמצעות קלטות לבין מוזיקה חיה בשילוב כלי זמר?

תאריך: 
09/04/13 כ"ט ניסן התשע"ג
x

Audio Playlist