דילוג לתוכן העיקרי

נגרם נזק לרכוש חברו כתוצאה מהבערת מדורת ל"ג לעומר, האם חייב לפצות הניזק?

תוכן

האם תעמוד למדליקי המדורה הטענה לפטור היות והם הדליקו הדלקה של מצווה?

היש נסיבות שיתחייב בנזקי חברו שנגרמו מהאש אף אם הדליק אותה ברשותו? 

עד כמה במקרי נזיקי אש יש לברר את רמת האחריות לנזק הן של מדליקי המדורה והן של בעל הרכוש שניזק?

"נטפלים לטפל ולא לעיקר" על תרבות העלייה לקברות צדיקים

תוכן

רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות, הרב ד"ר רצון ערוסי, קורא להמוני בית ישראל שיעלו למירון להילולת הרשב"י, לזכור מה טפל ומה עיקר.

"בעוונותינו אנחנו רואים שבני אדם נטפלים לטפל ולא לעיקר, והופכים את העלייה לקברים לעיקר בה בשעה שהם ממשיכים בחייהם לעשות את כל הרע והרשע. הפולמוס הזה מתייחס בעיקר לל"ג בעומר, שאז באמת זיכרון אותו צדיק יכול לתרום תרומה גדולה, אך יש דברים מאוד לא יפים שנעשים באותו ערב", מסביר הרב ערוסי.

האם מותר לכתוב או לחרוט פסוקים מן התורה על קברים?

תוכן

מדוע לא נודע מקום קבורתם של רבי האומה לעומת המקומות המפורסמים של קבורת אבות / אמהות האומה?

מהן הסיבות לאיסור קריאת שמע או לקרוא פסוקים בצד המת או הקבר?

האם מותר לכתוב על הקברים בכתב מרובע וכיצד ימחוק פסוקים שנכתבו?

האם איסור הקמת מצבה כולל גם עליה על קברי צדיקים?

תוכן

כיצד מתייחסת ההלכה לתופעת עלייה לקבר רשב"י בל"ג לעומר לאור איסור הקמת מצבה ודורש אל המתים?

האם הקמת מצבה להנצחת חללים בכלל איסור זה?

האם איסור הקמת המצבה הינו דווקא בגלל עבודה דתית כמו הקרבת קרבנות וכד'?

באלו תנאים ומהן הדרישות ההלכתיות כאשר עולים לקברי צדיקים?

Subscribe to ל"ג לעומר