ס"ת חדש שנמצאו בו שגיאות, האם יכול לשמש כעילה לביטול המקח בין רוכש ס"ת לבין הסופר?

באלו נסיבות נחייב את הסופר לשוב ולהגיה הס"ת ובאלו נסיבות יתבטל המקח והסופר יתחייב להשיב כספו של הרוכש?

 

תאריך: 
20/05/13 י"א סיון התשע"ג
x

Audio Playlist