דילוג לתוכן העיקרי

"עין הרע", האם יכולה להוות עילה לתביעת מניעה או לתביעת פיצוי בגין נזקים?

האם זכאי אדם לכפות על שכנו השתתפות בהוצאות הקמת גדר אטומה בגינה בגובה 4 אמות לחצוץ ביניהם?

לשיטת מפרשי "עין הרע" ככח היוצא מן העין ומסוגל להזיק, האם ניתן הלכתית לתבוע פיצוי בגין נזק?

מהו המכנה המשותף בין שיטת הרמב"ם לשיטה האחרת בנזקי "עין הרע"?