דילוג לתוכן העיקרי

הלכות יסודי התורה פרק ט א-ב

האם יש לנביא או לחכם מחכמי ישראל סמכות לחדש מצווה מן המצוות?

מדוע העובר על דברי חכמים פחות חמור מהעובר על דבר תורה מפורש? והרי התורה עצמה מצווה לשמוע לחכמים?