הלכות יסודי התורה פרק ט א-ב

האם יש לנביא או לחכם מחכמי ישראל סמכות לחדש מצווה מן המצוות?

מדוע העובר על דברי חכמים פחות חמור מהעובר על דבר תורה מפורש? והרי התורה עצמה מצווה לשמוע לחכמים?

תאריך: 
28/04/15 ט' אייר התשע"ה
x

Audio Playlist