דילוג לתוכן העיקרי

הלכות יסודי התורה פרק ט א-ב

תוכן

האם יש לנביא או לחכם מחכמי ישראל סמכות לחדש מצווה מן המצוות?

מדוע העובר על דברי חכמים פחות חמור מהעובר על דבר תורה מפורש? והרי התורה עצמה מצווה לשמוע לחכמים?

Subscribe to יסודי התורה