דילוג לתוכן העיקרי

תשובות הרמב"ם לרבינו אפרים - תשובות כב-כג

האם מותר ללמד גוי תורה?
דעת הרמב"ם בעניין לימודי חול אסטרונומיה גיאומטריה והנדסה