דילוג לתוכן העיקרי

אגרת לר' שמואל אבן תיבון בענייני תרגום המורה ואגרת אל עדת לוניל

מלאכת התרגום של חכמי משפחת אבן תיבון עמ' תקל
הקשר בין חכמי היהדות בתפוצות הגולה השונות.
ההערכה ההדדית הניכרת במכתבים בין חכמי יהדות ספרד המזרח ויהדות אשכנז.
התכונות הנדרשות מהעוסק במלאכת התרגום.
דעתו של הרמב"ם בענייני התרגום האם יש להעדיף תרגום מילולי או תרגום שאינו צמוד למקור אך שומר על הרעיון.
קטע נוסף מהאגרת נלמד באמצע השיעור הקודם ראו כאן

אגרת אל עדת לוניל - רבי יהונתן הכהן עמ' תקנז

אגרת אל אחד ממעריציו במצרים עמ' תקסג
מה ענה הרמב"ם ליהודי שרצה ללמוד איתו חברותא?