דילוג לתוכן העיקרי

בין הכוזרי לרמב"ם - מבוא לדמותם ולהשקפתם

סדרת שיעורים חדשה מאת הרב אליקים צדוק ע"פ ספרו של הרב יצחק שילת סוגיות במחשבת ישראל הגות והשקפה בהשוואה בין שיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי לבין הרמב"ם בכתביו השונים.

השיעור הראשון עוסק בדמותם של ריה"ל והרמב"ם מסע חייהם וחיבוריהם.