דילוג לתוכן העיקרי

היש לצום י' לטבת משמעות גם לדורינו? האם על חייל שירה במחבל להיות נידון בדין הפלילי או בדיני מלחמה?

שאל השואל: האם צום עשירי בטבת יש לו משמעות לדורנו או לא?

והתשובה: אכן השאלה מתבקשת כיוון שהנימוק שהרמב"ם הביא לצום עשירי בטבת בפרק חמישי מהלכות תעניות הלכה ב הוא "שבו סמך מלך בבל נבוכדנאצר הרשע על ירושלים, והביאה במצור ובמצוק" ואותו נבוכדנאצר כבר אין לו שום זכר וגם לא אותה בבל ולירושלים כבר היו עליות ומורדות מאז ועד היום.

כבר הרמב"ם פתח שם את הפרק ואמר שהצומות שאנו צמים אינם על העבר אלא הם דאגה להווה ולעתיד בגלל התייחסותנו אל העבר דהיינו הנחת היסוד שלנו היא שגלויות צרות חורבנות שפוקדים את עמנו את ארצנו ואת עיר קדשנו אינם מקריים אלא הם פועל יוצא של התנהגותנו. ולכן נחפשה דרכינו ונחקורה בכל דור ודור ויש צורך בכל זאת לראות את המשמעות בהווה הנובעת ומשתקפת מן העבר. ולכן שאלה זו מתבקשת.