מהם הנסיבות שיתחייב הגוזל, המזיק והחובל בחברו לפייס את הנפגע בנוסף לשיפוי הכספי על הפגיעה בו?

תאריך: 
22/08/17 ל' אב התשע"ז
x

Audio Playlist