'הדרת נשים' או פגיעה חמורה בחופש הדת והמצפון

שאל השואל ואמר שהוא עומד לשאת אישה כדת משה בישראל. הוא אדם דתי ואשתו דתיה והיה להם ויכוח ביחס לתזמורת, כיוון שהתזמורת יש בה גם גברים זמרים וגם זמרות. והוא לא הסכים. רק זמרים בלי זמרות. ואישתו שהיא דתיה ביסודה חשבה שאין בעיה לקחת מה שנקרא מקהלה שהיא מכילה גם נשים וגם גברים. ז"א היא מבינה שכאילו לשמוע קול זמר של אישה לבד זה אסור, אבל כשזה ביחד אז חשבה שאין מקום לאסור. אבל מה, כיוון שהוא שכנע אותה אז היא קיבלה. דה עקא, בגין השיח ביומיים האחרונים בעניין האירוע של הרב פירר עם הזמרת, חזר וניעור כל העניין אצלם והטילה וטו אמרה, זה הדרת נשים, אתם יותר מדי מגזימים. אני דתיה, אבל אתם יותר מדי מגזימים. עד כדי כך, מה הנשים לא שוות כלום? אסור שיהיו מעורבות בתזמורת? זה השיח. ולכן נפשו בכפו הוא שואל כיצד לשכנע אותה ולהסביר לה את הדברים.

"על אלה עיני בוכיה עיני ירדה מים". יש לנו נערים ונערות יקרים, עם נשמות טהורות עם הרבה שכל וחוכמה והרבה הישגים והם נופלים חלל תחת שיח לא דתי  מטעה אשר מפיל חללים.

הדרת נשים הוא שקר אחד גדול. הרי ידוע לכל כי ביהדות אין מדובר חס וחלילה בהדרת נשים במובן שהן מאוסות או מוקצות מחמת מיאוס, שהן תת אדם. חס וחלילה להעלות על הדעת דבר שכזה. כפי שאמרו ואנחנו חוזרים ומסבירים, תפיסת היהדות היא שהקדוש ברוך הוא נתן לנשים תכונות יותר מאשר הגבר, בענייני הזמר, קול עדין שהוא משובב נפש. וכן לגבי היופי החיצוני של האישה, בד"כ הוא יותר מפותח מאשר אצל האיש. לכן, חז"ל לא רצו שהאדם ישמע קול זמר של אישה כיוון שנפשו תיפול בפח היצריות בכך שהוא יתן את הדעת יותר לצדדים החיצוניים של האישה, לדברים המיניים של האישה, וכך הוא פוגע בכבודה, הוא מחפיץ אותה, הוא נהנה ממנה, לא מחמת אישיותה אלא מחמת נשיותה. הוא נברא בצלם אלוהים, והיא נבראה בצלם אלוהים והוא חושב עליה במושגים של תאווה ולא במושגים של הערכה אישיותית?!

באותו כיוון מחשבה קבעו חז"ל "קול באשה ערווה". ככה זה, זה טבעו של עולם ואי אפשר לשקר. זו מציאות.

אינני אומר שאצל כל אדם זה אותו דבר, אבל יש את הפוטנציאל הזה שזמר אשה מעורר אצל גברים רבים קשר או תאוות מיניות אפילו שזה נשאר בגדר המחשבה. זה פגם בנפשו, זה גם פגם ביחס שלו כלפי אותה אישה. מי הרשה לו לעשות אותה לחפץ מיני?

כך אותו דבר ביופי של האישה. ברגע שהאישה יוצאת עם יופי ומוחצנת מאוד, היא מפילה גברים בפח היצר. מה לעשות? זו המציאות. ברגע שגברים רואים נשים יפות, הם מתחילים לעורר קונוטציות מיניות ופוגעים בכבודה ופוגעים בנשמתם

ז"א מה שטוענים שזה הדרת נשים, זה שקר אחד גדול. אלא האדרת הנשים, רוצים לשמור על כבודם ולשמור על נשמתו של האיש. אבל מעל לזה. בכל העניין הזה של הדרת נשים מה שהם קוראים לזה הדרת נשים, הם פשוט עוברים על עיקרון כל כך חזק מאוד שהם תמיד מדברים עליו ומאמינים בו, והוא חופש דת ומצפון ושמדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית. והם עוברים, ברגל גאווה רומסים את העיקרון הזה, מדוע? אתה רוצה לשמוע שירת נשים, היא מסכימה ואתה מסכים, זה עניין שלכם. אנחנו אצלנו הדבר הזה אסור. למה אתה כופה את זה עלינו? למה אתה מרחיק אותנו ומשמיץ אותנו בדברים שאתה   לא מבין. אתה לא למדת, ואתה פשוט ממאיס את החברה הדתית ואת הנורמות שלה, כאילו הם היו פרימיטייבים בעוד שבדיוק הפוך, יש כאן מטען ערכי חיובי שהלוואי שהיו מגיעים לדרגה הזו של המטען הערכי. וראו זה פלא, הם כופים עלינו נשים חרדיות אומרות אנחנו רוצות מחיצה. אומרים לא, אתם נמצאים במוסד, מוסד השכלתי אין מחיצות. מוסד השכלתי, כלומר כופים על מוסד השכלתי דתי, של רצון הגברים ורצון הנשים בהפרדה וכופים עליהם ואומרים להם לא, אתם לא תעשו מחיצות. זה פגיעה בחופש הדת והמצפון. זה אני לא מדבר כבר במובן הדתי. אני מדבר במובן הנורמטיבי, הדמוקרטי הליברלי.

זאת ועוד, גם כן, חיילים, לא רוצים לשמוע שירת נשים כשמדובר בשירה סתם של רשות, של בידור, של בילוי. כבר מדברים נגדם וצולבים אותם, מדוע? זה כפיה אנטי דתית ועל זה לא מדברים אלא כל הזמן לוחצים ולוחצים. אותו דבר גם כאן, הרב פירר רוצה לקיים אירוע, ורוצים בגלל מעשה החסדים שלו, מפעל החסד שלו רוצים זמרים לתמוך בו. אז הוא אמר בלי זמרות כיוון שהוא אדם דתי, חרדי שמבחינתו זה דבר אסור. לא בגלל שהוא מגנה את הנשים. לכמה הוא עזר? לאלפי נשים אם לא רבבות נשים, מתוך הערכה, מתוך כבוד. אלא מסלפים ומסרסים את הדין היהודי היהדותי ועושים את זה כאילו העניין הזה הדרת נשים זה פגיעה בכבודם, וזה דבר לא נכון. זה כפיה אנטי דתי מובהקת בסילוף המקורות ולא עוד אלא כאמור, הם כבר, אין לנו מדינה יהודית דמוקרטית כפי שהבטיחו. כי זה לא דמוקרטיה, וזה לא יהדות. אז במה תהיה המדינה באיזה סממן תהיה יהודית דמוקרטית, אם רומסים ברגל גאווה את חופש הדת והמצפון? ואם עוקרים שורשים יהדותיים? אז מה זה נקרא יהודית? במה היא יהודית?

ודרך אגב, יאמר, שמעתי מישהו שאומר אני לא מאמין באלוהים, לא מתפלל לאלוהים, לא מתכוון להתפלל לאלוהים, כאילו לגמרי כל המצוות האלה זה כאילו מיסטיקה של איזה שהם דברים שבעבר כל מיני דברים. בקיצור, כאילו בזלזול גמור, גמור, גמור, כן, אבל הוא אומר, אני לא יהודי פחות מאשר פלוני אלמוני ופלמוני אלמוני, יפה. גם אני מסכים איתך שנולדת כיהודי. אני מסכים ומבחינה זו טוב שיש לנו כאן בתורה יהודי שחטא, אף על פי שחטא יהודי הוא כי מאמינים מעריכים שהוא ישוב בתשובה. אבל, אני שואל את אותו אדם א' – במה אתה עוד נשארת יהדותי רק במה שאתה נולדת כיהודי? והרי אתה נגד גזענות. אתה נגד הסממן הביולוגי ומבחינה זו אתה בא בשם הסממן הביולוגי כי אתה מתנער מכל סממן של יהדות. דבר שני, אם בנך יתחתן עם גויה, מה דינה של הגויה הזו לדידך? יהודייה או גויה? אם היא ממשיכה להיות גויה, מה לדבריך הילדים האלה הם יהודים או גויים? אם תילחם שהם יהודים, למה תילחם שהם יהודים? במה הם יהודים? במה אתה שונה מהם? מהם שונים ממך? מילא אתה נולדת לאם יהודייה, הם גם זה לא. כלומר, הם פופוליטסיים האנשים האלה, הם מדברים גבוהה גבוהה ולא מסתכלים מרחק מטר, מטר מה התוצאות של הדברים שלהם.

עד כאן הגורם המגרה את אותה כלה שגרם לה לשינוי בדעתה, אנחנו בוכים על כך שנערים ונערות שלנו יקרים נופלים בפח של הדמגוגיה הזו, של הפופוליזם הזה, של השיח הכל כך מסולק, הכל כך לא נכון. הכל כך לא ערכי. והנה יש לנו חללים כמו מקרה זה ועוד רבים כאלה. אבל לגופו של דבר, היא הרי מסכימה, לפחות את זה, כל ואישה ערווה. אומרת הגמרה במסכת סוטא דף מ"ח עמ' א: אמר רבי יוסף זמרה גברה וענה נשה. אם הגברים מזמרים והנשים עונות, זה נקרא פריצות. זמרה נשה וענה גברה כאש במאורת, למה? כי העונה מקשיב למזמר ואז בקשב רב ודקות כדי שידע איך לענות. אז אם האישה שרה והגבר עונה, אז הגברים העונים מקשיבים קשב רב ואז זה כאש במעורת, זה מגרה יצרים מיניים למי שמגרה, לא משנה. יש אולי חסונים, אינני יודע. אבל זה כאש במעורת. כלומר, בין אם קול ואשה ערווה שהוא לכשעצמו דבר אסור. אלא גם כשהגבר מזמר והאישה עונה, עדיין זה פריצות. אבל עוד יותר גרוע כשהאישה מזמרת והאיש עונה, שאז זה כאש במעורת. אני חוזר חזרה לאותה קלה ואומר אין כאן פגיעה בכבוד הנשים אלא הערכה נפשית רוחנית, ערכית מה יכול לצאת כתוצאה מהתזמורת המעורבת הזו שעליה מדובר ושהיא רוצה לפחות תזמורת מעורבת. זה בדיוק ההפך הגמור ממה שהיא רוצה, היא רוצה נעימה וזמר, אבל היא גם רוצה שלא ידירו נשים. אבל הרי מחפיצים נשים כתוצאה מכך וגברים נופלים בפח, על מחשבות לא נכונות, על תאוות לא נכונות. לכן צריך להסביר לאותה כלה צעירה עד כמה בנקודה הזו לא ירדה לסוף דעת ההלכה. אם היתה יורדת לסוף דעת ההליכה אין לנו צל של ספק שהיתה מצדיעה בפניה.

יתרה מזו, אני אומר לשניהם, לחתן ולכלה מה לכם כי תלכו למקהלות מעורבות כאלה, הרי אני בתור עורך חופה וקידושין שומע כל פעם כשאני מגיע בחתונות של דתיים מה הם מזמרים? הם מזמרים כל מיני שירים בלועזית וכל מיני דברים, מה הקשר בין זה לבין שמחת הנישואין הקדושה? פשוט נמשלנו כמו גויים, נמשלנו כמו גויים. אתה עומד נדהם ואחר כך כשמישהו שומע את התכנים, יש פעמים תכנים רומנטיים מאוד בלועזית אבל גם בעברית תכנים לא טובים. ז"א אין כאן בעיה רק של נשים, אפילו בלי נשים אלא גברים עם טכנים שליליים. הרמב"ם בשאלות ותשובות רכ"ד נשאל על אלה שמזמרים שמר ערבי, הוא אומר מה דבר בזמר ערבי אם התכנים נקיים מדברים שליליים, אני מעדיף את זה על פני מי שמזמר בלשון הקודש והתכנים שליליים שזה יותר חמור, יותר חמור. אז לכן, אני חוזר ואומר, כל המקהלות האלה, כל התזמורות האלה טעונות בדיקה, לא בשבילנו כי הם מסכנים מה יש במרכולתם? יש במרכולתם כל מה שבד"כ המונים, ההמונים שומעים ורגילים שזה כאמור זמר שהוא איננו מנותק בכלל מהשורשים היהודיים. אמרתי לגיסי רבי משה, אנחנו כל יום חמישי הולכים להרצות אצל הגמלאים בקניון. מה המוזיקת רקע שאנחנו שומעים כל הזמן? לועזית. מדינת ישראל, כל הזמן. מילא אני מבין קורה פעם, אבל מוזיקת רקע לועזית. הרי בשנות ה- 50 וה- 60 היה לנו קניון, מעין קניונים היו שירים של פלמ"ח של ציונות, עם ערכים, ישראלים, אבל כאן לא. כלומר, אתה נכנס לקניון בקרית אונו, וזה לא רק בקרית אונו, בכל מקום. זה כמו שאני נכנס רבותי לקניון בניו יורק, בפריז, ובכל מקום, ברומא, אותו דבר, אותם מנגינות אז במה אנחנו שונים? אני עובר בעוונותי המרובים לביתי או מביתי ואני שומע מסיבות של ימי הולדת שעושים לילדים צעירים, אז הם עושים את זה בליל שבת, הם מפעילים סטנדפיסטים וכל אלה. מה השירות? השירות כולן בלועזית וכל מיני דברים בכלל מנותקות מאיזה שהוא ערך יהודי יהדותי.

לכן, צריך לצרוב בתודעתנו לאותו זוג נחמד טוב שהעזו לשאול, טוב ששאלו, כן. אנחנו פשוט נמצאים במורד מידרדר בגלל ששוטפים לנו את המוח. פשוט ממאיסים עלינו את הערכים שלנו שהם ערכי נצח וערכי אמת בעוד שאין להם מה למכור, בדיוק הפוך. לכן חזק ונתחזק בשם השם, ונלך בדרך השם כי התורה זה אורה והיא מקנה לנו ערכי אמת ונצח אשר באמת מלטשים ומזככים את נפש האיש, את נפש האישה כדי שחיי עולם נטע בתוכנו לכל יהודי ולכל יהודייה.

תאריך: 
01/11/19 ג' חשון התש"פ
x

Audio Playlist