הפעלת עסקים ושרותים שונים בשבת פוגעת בזכויות הפרט של האוכלוסיה החלשה

תאריך: 
29/11/19 א' כסלו התש"פ
x

Audio Playlist