הליכה מפוצלת של ראש הממשלה וראש האופוזיציה לפגישה עם נשיא ארה"ב עלולה לחבל באינטרס הלאומי של העם השוכן בציון

בעוונותינו המרובים אנו רואים מה זו שנאת חינם שחלילה גורמת לחורבן הבית. נקרתה בפנינו הזדמנות פז מאת ה' יתברך שנשיא ארה"ב היטיב לתכנן תוכנית הנקראת 'תוכנית המאה' שאמורה להציע הסדר שלום בינינו ובין הפלשתינאים וכן מדינות ערב רבות.

אין צל של ספק שיש בתוכנית זו יסודות חיוביים, אבל יש גם בה דברים שעדיין צריך להיזהר מאוד מפניהם. ואותו נשיא ארה"ב הזמין את ראש הממשלה ואת ראש האופוזיציה להיפגש עמו. אף על פי שבוודאי מאחורי הזמנה כזו יש בוודאי משמעויות פוליטיות. אבל מאז ומתמיד צריך לדעת שהאינטרסים הלאומיים צריכים להיות בראש מעייניהם של שליחי הציבור שלנו. ועליהם לדחוק לקרן זווית שיקולים פוליטיים או אישיים בשעות כאלה.

יש צורך ששני המנהיגים אשר אמורים לנסוע לנשיא ארה"ב יפגשו בינם לבין עצמם, יתאמו מה לומר ומה לא לומר בשים לב להבדלים של חילוקי דעות שיכולים להיות, כי זה לגיטימי שיש חילוקי דעות בדברים האלה. אבל שהופיעו כחזית אחת על מנת שאותו נשיא ישמע מהם דברי תודה וישמע מהם שלמרות שבאופן עקרוני אנחנו בוודאי נעיין בתוכנית יהיו לנו בבוא העת דברים אלמנטריים שנצטרך לעמוד עליהם ולשאת ולתת איתם. אופן כזה של הצגת הדברים הוא, הוא אשר יכול להביא תועלת ובוודאי למנוע נזק.

תחת זאת שועלים קטנים מחבלים כרמים אשר שטופים בשנאה ובנקמה מחבלים ופוגעים באינטרסים הלאומיים, הציעו לראש האופוזיציה לבקש פגישה נפרדת עם הנשיא כדי שיוכל לחזור ולטפל בחסינות ואז ילכו בשני ראשים, הוא בראש אחד וראש הממשלה בראש אחר. כיצד תוכל התוכנית הזו לצאת מן הכוח אל הפועל עם מקצה שיפורים אם הולכים עם שני ראשים? מה ילך מוקדם יותר ראש האופוזיציה לומר לאותו נשיא נכבד, אדוני הנשיא תודה לך, אבל אני אמור להיות ראש הממשלה ולא ראש הממשלה שהיום. דע לך שאנחנו כעת עושים הדחה לראש הממשלה הנוכחי. כמו שעושים לך. זה יאמר? זה ישודר? אוי ואבוי להופעה כזו מפצלת, מפולגת אשר תשדר חולשה של העם היושב בציון שאינם מסתדרים בינם לבין עצמם. אין לזה אח ודוגמא שפוליטיקה מכוערת כזו ושנאת חינם כזו מחבלת באינטרסים הלאומיים.

מה זה שנאת חינם? אין שנאה בלי משהו. אבל, מדובר שכל סיעה יש לה האני מאמין שלה, וזה לגיטימי מאוד. אבל ברגע שלא יודעים להתעלות מול אוייב משותף או מול ידיד משותף ולהופיע בחזית על בסיס איזה שהוא קונסנזוס והולכים מפולגים בשני ראשים ומציגים עמדות שונות ביחס לתוכנית, וגם מטרות פוליטיות מנוגדות. איך אנחנו נראים ואיך יקבלו אותנו ולא משנה מהי הממשלה שתבחר לעתיד לבוא. בממשל האמריקאי ידעו שהם יוכלו להוביל את התוכנית לפי התוכנית שלהם, ולא לקבל את מקצה השיפורים המאוד, מאוד חיוני לנו. כך רבותי מחריבים את האינטרסים הלאומיים בגלל שנאת חינם. לכן, במקרה הזה אנחנו מדברים מקרוב הלב, אנחנו חברי בית מדרש שאנחנו לא פוליטיקאים ולא מתעסקים בפוליטיקה, אלא אנחנו מתפללים יום יום לשלום עם ישראל. עושים הכל כדי לשמור על עם ישראל אמיתי, ברוח יהודית, לומדים תורה, מפיצים את אהבת ישראל. וכואב לנו מצב כזה שאין גבולות לפוליטיקה הארורה הזאת. שאין גבולות לשנאת חינם כזאת. כואב לנו שהאינטרסים הלאומיים עלולים להיפגע מפני הגישה הנלוזה הזו.

לא נותר לנו אלא לקוות אולי אם דברים של אנשים קטנים, קטנים כמונו יגיעו, יחלחלו למי שצריך לחלחל דיה זה שכרנו. לא נותר לנו אלא להתפלל לאבינו שבשמיים שהקדוש ברוך הוא יערה רוחו ממרומים ויסלק שנאת חינם מתוכנו. שיזכה אותנו שתהיה רוח של אהבת חינם, נשוב להיות בניו רחומיו, הולכים לפי תורתו הקדושה ונדע שעלינו יש משימה גדולה להיות עם קודש בארץ הקודש, על פי תורת הקודש ושעליהם יאמר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

תאריך: 
26/01/20 כ"ט טבת התש"פ
x

Audio Playlist