דילוג לתוכן העיקרי

הלכות שבת פרק ח הלכה ז (כא יב, שבות דש מפרק) 017