דילוג לתוכן העיקרי

הלכות שבת פרק ח הלכה יא (כא יז, שבות זורה ובורר) 020