דילוג לתוכן העיקרי

הלכות שבת פרק ח הלכה טז (טוחן,תשובות רבני תימן חלק א) 021