דילוג לתוכן העיקרי

הלכות שבת פרק כב הלכה א (שבות מבשל) 029