דילוג לתוכן העיקרי

מורה הנבוכים - שיעור 097-עמ שנא ועוד מכלל מטרות-עמ שנד ולהגדירן הגדרות מועילות