דילוג לתוכן העיקרי

זו תורה וזו סחורתה? היכן מצינו התר הלכתי לביטול תורה ע'מ לצאת להפגנות אלימות?

השמועות שמגיעות אלינו מהערים בני ברק ירושלים ואשדוד ועוד ערים נוספות הינם שמועות טובות. במקומות אלו מתקיימות הפגנות אלימות של גורמים חרדים, וכנגדם תגובות נזעמות של המשטרה כלפי המפגנים והסביבה.
לכן זהו זמן שצריך לומר 'בואו חשבון'. חייבים המורים והרבנים לעשות תשובה, מניין להם מהתורה שבכתב ומהתורה שבעל פה תקנות חז"ל גזרות ומנהגים שיש בתורת ישראל הכשר והיתר להפגנות אלימות שכאלה?
הפגנות ששורפים פחי אשפה ומפריעים את התנועה הציבורית. כמה נזקים גורמים לכך שמפריעים את התנועה הציבורית והפרטית, כמה חולים סובלים, מי יודע כמה בני אדם סובלים כתוצאה מכך בנזקי ממון! הגיעו למעשה משפיל עוד יותר - להכות נהג אוטובוס, לשרוף נהג ברחובה של עיר צפופה שאם חס ושלום היה מגיע לעמודי חשמל לבלוני גז זה היה איום ונורא מה שהיה יכול לקרות. וכן דבר בעייתי ביותר להשים מלט במסילת הרכבת דבר שיכול לגרום סיכון עצום.
מניין לנו היתר להפגנות מסוג זה? גם אם סבורים שהסיבות או הרעיונות שבגינם הם מפגינים הם דברים מאוד חמורים שצריך להפגין כנגדם, בהנחה שזה כך, מדוע לא יעמדו בצדם של צמתים, יתקעו בשופרות, יזעקו בכול עוז 'אבינו מלכנו', יחזיקו שלטים על דבר הגזרות שלטעמם קיימות ושצריך להתפלל שצריך להסיר את הגזרות האלה מן הארץ. אולם לבצע דפוסי הפגנות אלימות מניין הותר לנו הדבר?
אין שום סמך בכל מקורות ההלכה שנעתיק לנו דפוסי התנהגות אלימים שבאים מהתרבות המערבית אשר מתיימרת להיות נאורה, אולם בפועל מחנכת את האדם "כל דאלים גבר". כאשר כל גורם שיש לו בעיה של שכר או כל סכסוך אחר - כולם עולים בחצוצרות וברעשים ולפעמים זה גובל באלימות ואפילו בניגוד להוראות משרד הבריאות. אסור לציבור שומרי התורה לחקות את המהלכים האלה, ועוד יותר שהם תופסים מקום ראשון ברמת ההתנהגות האלימה, וגורמים לסכנות איומות, לקרע בעם, לחילול שם שמיים גדול.
משום כך אנו קוראים למורים ורבנים של כל אותם חוגים אשר כואבים כאבים שהם לשיטתם דברים מאוד חמורים שצריך להפגין בגינם. אנא, עצרו את ההפגנות האלימות הללו, הנחו את צאן מרעיתכם שיפגינו אך ורק בצמתים לתקוע בשופר "בחצוצרות וקול שופר" ובתפילות. לא בסגנון האלים שפועלים בו כעת, שאיננו סגנון יהודי כלל ועיקר.
זאת ועוד, הרי מדובר במפגינים האמורים לעסוק בתורה. מדוע מותר להם לצאת להפגין בזמן הלימוד? מה יאמרו אותם רבנים שלהם – "עת לעשות לה' הפרו תורתך", 'הפרתה זוהי קיומה'. אולם, בואו חשבון, נשאל עצמנו מהם הנושאים שבגללם צריך לצאת להפגין. אם כמעט כל יום יש נושא להפגנה הרי זה כבר לא 'הפרתה זהו קיומה', אין בכלל קיומה! כל פעם זה צידוק למה ללכת להפגין ולמה להפר את לימוד התורה, זה ביטולה של תורה כלל ועיקר.
כמה כואב ודואב הלב שבאים שוטרים על מנת למנוע התקהלויות ולשמור על הבריאות של אותם אנשים, ואותם בני אדם קוראים להם נאצים וזורקים עליהם אבנים, היכן נשמע כדבר הזה? האם זוהי תורה וזוהי שכרה? הרי זה ההפך הגמור מהדרכתה של התורה.
אני קורא לאותם רבנים, גלו אחריות אנא עצרו את גלי ההפגנות האלו, אשר גורמים לקרע בעם ולחילול שם שמים ומרחיקים הרבה בני אדם מהתורה במקום לקרב את אחינו בית ישראל לתורת אבינו שבשמים.

קרדיט תמונה: ev unsplash