דילוג לתוכן העיקרי

פשט

שלום הרב רצון ערוסי הי'ו,
ברצוני לשאול ולהבין, מהי מסורתנו בשיטת לימוד התורה שבכתב, נביאים וכתובים. על אלו פרשנים הסתמכו בתימן וכמובן על פי מנהגנו שאתה ממשיך ומאדיר.
האם פירושו של רש"י התקבל גם אצלנו? כשאני ניגש ללמוד תורה, עם איזה פירוש עליי ללמוד?
דבר נוסף, האם תפסו את השיטה הפשטנית או השיטה הדרשנית?
האם למשל כשכתוב על ראובן על המעשה שעשה, האם שיטתך ושיטת רבותיך היא להחזיק בפירוש של חז"ל האחד שמה שכתוב בפשט זה מה שהיה או בפירוש השני שבילבל יצועי אביו?

לימוד המשנה כפי מסורת תימן

בשבוע שעבר, לחברים אשר בגולת אמריקה, כבוד הרב העביר שיעור במסורת תימן בלימוד משנה וכמובן, לפני שהרשמת אותנו בהסברת אופן הלימוד במשנה הראשונה בקדושין, הדגמת את הקריאה כפי מסורת תימן. ראיתי שהקריאה התימנית שהשמעת היתה בצורה מאד אטית ונעימתית ביחס למה שרווח היום והייתי אומר לא רחוק מאופן קריאת התורה. 
האם, למרות שהתימנים קוראים בצורה יותר מהירה, קראת בצורה האמורה רק לצורך ההדגמה (לטובת לא-תמנים כמוני אשר לפעמים כבדו אזנינו האשכנזיות משמוע), או שלא הגזמת בהדגמתך וכך קראו התימנים לפני הדור שלנו ונותר לנו אם כן להתאים את עצמינו למסורת אבותינו ככל שאפשר להחזיר העטרה?
 

שאלת שני רבנים אותה שאלה

האם מותר לשאול שני רבנים את אותה השאלה?
לפעמים יש שאלות שאני צריך את התשובה עליהן בהקדם אז אני שואל את הרב אליקים צדוק שעונה בד"כ תוך יום, אבל אני רוצה גם לדעת את דעת הרב בנושא, זה בסדר לשאול את שני הרבנים במקביל?

זו תורה וזו סחורתה? היכן מצינו התר הלכתי לביטול תורה ע'מ לצאת להפגנות אלימות?

תוכן

השמועות שמגיעות אלינו מהערים בני ברק ירושלים ואשדוד ועוד ערים נוספות הינם שמועות טובות. במקומות אלו מתקיימות הפגנות אלימות של גורמים חרדים, וכנגדם תגובות נזעמות של המשטרה כלפי המפגנים והסביבה.
לכן זהו זמן שצריך לומר 'בואו חשבון'. חייבים המורים והרבנים לעשות תשובה, מניין להם מהתורה שבכתב ומהתורה שבעל פה תקנות חז"ל גזרות ומנהגים שיש בתורת ישראל הכשר והיתר להפגנות אלימות שכאלה?

Subscribe to לימוד תורה