דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים, במסגרת ההתמודדות עם מגיפת הקורונה, לייעד את בתי הכנסת לכיתות לימוד רזרביות לילדים ?