דילוג לתוכן העיקרי

הכפייה האנטי דתית עלולה לשמוט מהעם היושב בציון את הצידוק לבית לעם היהודי