דילוג לתוכן העיקרי

מדוע לפי הרמב"ם והשו"ע אין יוצאין ידי חובת משלוח מנות במשקה בניגוד, לכאורה, לאמור בתלמוד?