דילוג לתוכן העיקרי

זו תורה וזו דרכה? קריאתו של הרב ערוסי לרבני ישיבת פוניבז' לעצור את תלמידיהם הקנאים ולמנוע חילול ה' חמור