ראוי לעיטור האומה!

לכבוד
בניו ובנותיו וכל בני ביתו ועוזריו היקרים
של נשיאנו הנכבד והמוערך
מר שמעון פרס ז"ל

שותף אני לצערכם ולאבלכם, ולצערם של רבים, על הסתלקותו של אביכם, הנשיא התשיעי של מדינת ישראל, וראש הממשלה לשעבר.

זכיתי להכיר אותו באופן אישי, והוא אותי. הוא היה איש מיוחד במינו, איש חזון ואיש מעשה, אוהב עמו ואוהב ארצו, ואוהב את השלום, משכיל, אציל, נקי דעת ושקול, תרם רבות למען עמנו וארצנו.

התפעלתי באופן מיוחד מהזיווג השמימי שהיה בינו ז"ל לבין רעיתו סוניה ז"ל. היא ייצגה את הצניעות ואת החריצות, את הפשטות, את הביתיות והמשפחתיות, והוא ייצג את עולמנו הלאומי והעולם הגדול, צירוף מנצח!

אי אפשר היה שלא להתפעל מאהבתו לשורשיו היהודיים, לצוואתו של סבו ז"ל, ולברכת אריכות ימים שזכה לה מ"החפץ חיים", הוא ראוי להיות מופת, בכך שלמרות היותו נשיא, הוא נהג ללכת בכבודו ובעצמו להקביל את פניהם של הרבנים הראשיים לישראל.
ואין לי ספק, שבכך הוא רצה לאותת לרבים על אחדות עמנו ועל ייחודנו הלאומי.

זכיתי לשאת בפניו תפילת השלום בוותיקן בפני האפיפיור, ובפני אבו מאזן, ואביכם התפעל ושיבחני על כך.

זכיתי לשמש כחבר בוועדה שייסד להענקת עיטור הנשיא כדי להוקיר אישים שתרמו לעם ולאנושות.

לכן ביום פרידה זה, דומה שמעבר לחילוקי דעות שיש בקרבנו, וטבעי שיש חילוקי דעות, ראוי הוא להיות בעל עיטור האומה!

יהי זכרו ברוך, ותהי נשמתו צרורה בצרור החיים.

בברכה
רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי

תאריך: 
29/09/16 כ"ו אלול התשע"ו
x

Audio Playlist