הרה"ג רצון ערוסי במשלחת נציגי היהדות בתפילה למען שלום ישראל ושלום האנושות

התפילה שמו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א חיבר, שאמורה היתה להיאמר ברומא בימים אלה במעמד נציגי שלוש הדתות:

אבינו שבשמים, אלקי כל בשר, אלקי אברהם, יצחק ויעקב,

במעמד נציגי שלוש הדתות: יהדות, נצרות ואסלם, הנני עומד לפניך בשם בני עמי, העם היהודי, ונושא תפילה למען שלום ישראל ושלום האנושות כולה. כי בעוונותינו הרבים הרבה מלחמות עקובות מדם וטרור יש בעולם.

אלוקי, אנא ערה רוחך ממרומים, ובני האדם יצירי כפיך, שבראתם בצלמך, ידבקו בך וינהגו במידותיך, מה אתה רחום, אף אנו צריכים להיות רחמנים, מה אתה אל אמת, אל החיים, אל השלום, אף אנו צריכים לגבור על יצרינו ולנהוג בחכמה, ולהיצמד לאמת, לשלום ולחיים.

לפיכך ה' אלוקי, אנא ממש, במהרה, נבואת ישעיה, ש"לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

אלוקי ואלוקי אבותי, רבות נרדפנו בכל הדורות, מחמת אמונתנו באמתך, אבל דווקא במעמד זה, בו מתפללים נציגי הדתות: יהדות, נצרות ואסלם, ונושאים אליך תפילה, למען השלום בישראל ובעולם, ודבריהם מושמעים ומוקרנים בכל העולם כולו, מתאמתים דברי הרמב"ם בהלכות מלכים, יא, יא, שכתב על סוד ההשגחה העליונה: "אבל מחשבות בורא העולם אין כח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו, ועל הדברים האלו של ישוע הנוצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן העולם כולו לעבוד את ה', ביחד, שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד".

לכן ה' אלוקי ואלוקי אבותי, אנא היעתר לתפילתנו שאנו מתפללים פעמים רבות בכל יום: "עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ונאמר אמן".

שלום

תאריך: 
10/06/14 י"א סיון התשע"ד
x

Audio Playlist