חוק הלאום – הגנה על זהותה היהודית של מדינת ישראל

חוק הלאום הוא נחוץ, הואיל וחייבים להגן על זהותה היהודית של מדינת ישראל.
לצערנו, מגילת העצמאות, וכן חוק יסוד, שבהם נקבע שמדינת ישראל היא יהודית דמוקרטית, לא היה בהם כדי להגן על זהותה היהודית של המדינה, ידעתי זאת מראש, והתרעתי על כך בפני המחוקקים מהציונות הדתית, ולצערי, צדקתי.
צא וראה, הרבה מאלה אשר מדברים היום, שכביכול חוק הלאום פוגע במגילת העצמאות, ומקדשים אותה, הם גם מאלה, שטוענים שמדינת ישראל היא מדינה לאזרחיה.
זאת ועוד, די לראות בפסיקות הבג"ץ, בכל מה שקשור לשבת, לנישואין חד מיניים, ועוד ועוד, כדי להשתכנע שיש צורך בחוק הלאום.
ולדעתי, חייבים לשלב את המשפט העברי כנכס משפטי של עמנו, ועל המדינה להכינו ולהכשירו, וליישמו במידת האפשר, כי אין מדינתנו מדינה יהודית בלי הדין היהודי.
אשר לצביון היהודי של היישובים, לענ"ד ניתן לוותר על סעיף כזה בחוק זה, אך למצוא דרכים חוקיות ומשפטיות אחרות, כדי להגן על רצונם וכבודם של הרוצים לשמור על אורח חייהם.
עלינו לדעת, שחוק הלאום אמור להגן רק על זהותה היהודית של המדינה, יגיעו ימים שנצטרך להשלימו, באופן שנגן על הזהות היהודית של עמנו, כדי שחלילה, לא נמצא את עצמנו בתהליך התבוללות ואפילו בארצנו.

תאריך: 
11/07/18 כ"ח תמוז התשע"ח
x

Audio Playlist