הרב ערוסי בראש משלחת למען כבוד האישה

היום התקיים הכנס ה-11 של מועצת ראשי הדתות בישראל במלחמה באלימות כלפי נשים. הרב רצון ערוסי, רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית, ייצג את הדת היהודית כשליח הרבנות הראשית לישראל וחתם על האמנה שעליה חתמו שאר ראשי הדתות שהשתתפו באירוע.

תמונה יכולה לכלול: ‏‏אדם אחד‏, ‏‏‏‏לשבת‏, ‏טלפון‏‏ ו‏כובע‏‏‏‏

נוסח האמנה-

מועצת ראשי הדתות בישראל בהתכנסותה בירושלים בכנס ה-11, ובצל האלימות הגואה בכלל והאלימות כלפי הנשים בפרט, ולאור הקורבנות הרבים של חפים מפשע, החוצים עדות ומגזרים. המועצה מצרה עליהם ומגנה בכל תוקף כל אלימות ופגיעה. אנו מצהירים בשם כל הדתות קוראים לכיבוד האישה ומתן יחס הולם שווה ומכבד. חל איסור מוחלט לפגוע בהן פיזית מילולית מנטלית ונפשית, חובה לשמור על מעמדה ולאפשר לה למלא את תפקידה בחיים ולתרום את תרומתה לחברה.

האלימות המופעלת כלפי נשים בהיותן הצד החלש. מעידה על בורות וחוסר הבנה לתרומתן האדירה למשפחה ולחברה ולתפקידן כשותפות מלאות בעשייה ובגידול דור העתיד.

אנו מדגישים באמנה זו את עמדת כל הדתות ומחויבותם במתן זכויות מלאות לנשים ושמירה על מעמדם ואיסור הפגיעה בהן, ופונים לכל זרועות החוק למצות את הדין עם כל מי שפועל נגד החוק ופוגע במכוון בנשים, מבזה מתעלל ולא מכבד אותן. חובתנו הדתית והמוסרית. לפעול להטפת הערכים האנושיים והדתיים ולחנך את הקהילות על ערכי הדת הקוראים לכיבוד האישה ושמירה עליה למען עתיד האנושות וקוראים לבורא עולם שישכין שלום אהבה ואחווה בין כל יושבי הארץ. ע"כ לשון האמנה.

אין תיאור זמין לתמונה.

תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏15‏ אנשים‏, ‏‏אנשים יושבים‏‏‏

 

תאריך: 
02/12/19 ד' כסלו התש"פ
x

Audio Playlist