ברוך דיין האמת - כבה מאור ממאורות התורה - הרה"ג נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל

עם עלותו של האי גברא רבא הרה"ג נחום אליעזר רבינוביץ זצ"ל לישיבה של מעלה, כבה מאור גדול ממאורות התורה.

הוא אמנם זכה לשיבה טובה, והוא הסתלק מן העולם הזה עתיר זכויות, אך לדידנו האבדה היא גדולה מאוד.

אבד לעם ישראל, איש תורת הרמב"ם אמתי, איש תורה ודרך ארץ, איש פורץ דרך בהלכה, איש ששקד לפרש את משנת הרמב"ם בטוב טעם ודעת. איש אוהב ארץ הקודש והמקדש, איש אוהב את עמו, איש העולם הגדול, איש אציל רוח ונקי דעת. איש שייסד מפעלי קודש בארץ ובתפוצות.

חבל חבל על דאבדין ולא משתכחין. מי יתן לנו חליפתו. מי יתן לנו תמורתו.

נתפלל לאבינו שבשמים שנזכה ליאור באור תורתו ואור דרכו הישרה.

ה' ינחם את האבלים נחמה שלמה, ובנחמת ציון תנוחמו.

ה' יגדור בעד פרצתכם ובעד כל פרצות עמו בית ישראל. תנצב"ה.

בשם כל מוסדותנו

רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי
 
תאריך: 
06/05/20 י"ב אייר התש"פ
x

Audio Playlist