דילוג לתוכן העיקרי

ריבוי מרא דאתרא לעדות השונות

ריבוי מרא דאתרא של העדות השונות וגדרי איסור לא תתגודדו

מקורות: גמרא יבמות יג: - יד. רבינו הלכות עבודה זרה פרק יב הלכה יד.