דילוג לתוכן העיקרי

שיטת לימוד תורה בתימן

הרב יוסף קאפח מתוך מאמר – קהילת צנעא שבתימן / כתב עת "מחניים" שנת התשכ"ד

שיטות שונות התפתחו בתפוצות ישראל בהוראת התלמוד לתלמידים. איני מדבר כאן על תלמידים צעירים שעדין צריך להביר להם פרטי כל משפט ומושג המועלה בסוגיא דרך אגב. אני מדבר בשומעי שיעור שכבר רכשו להם מושגים כלליים, והיכולים בלי קושי מיוחד להבין פשט הענין.

 

יומא טבא לרבנן לכבוד מור הרה''ג יוסף קאפח בהשתתפות הרשל"צ הרב מרדכי אליהו

דברי הראשון לציון הגר"מ אליהו זצ"ל בסעודת מצוה – יומא טבא לרבנן, לרגל סיום ביאורו של הרה"ג יוסף קאפח על משנה תורה להרמב"ם, מיום ב' אדר ב התשנ"ז (11.03.97) בבית אריאל, ירושלים. נערך ע"י ר' חננאל הלוי יצ"ו. הערות, כותרות ומראי מקום ניתוספו ע"י המערכת. מערכת "מסורה ליוסף" מודה לר' טוב צדוק הי"ו על שמסר לנו ברוב טובו הקלטה של ערב חשוב זה.

Subscribe to מכון מש"ה