דילוג לתוכן העיקרי

מהם הכלים שרשאי ועד בית הכנסת לנקוט כנגד מי שנודר ואינו משלם?

תוכן

דין הנודרים בבתי כנסת ולא משלמים

  • כל הנודר נדר ואינו משלם, יש לו חטא. וחז"ל אמרו, שבעוון נדרים (שלא משלמים אותם) אשתו של אדם מתה מן העולם הזה.
  • הנודר בבתי כנסת כדי לזכות במצווה, שליח ציבור בתפילה, לעלות לתורה וכיו"ב, ואינו משלם, ניתן לתבעו לדין תורה, ולחייבו לשלם.
    משום שהנדרים הללו אמורים לשמש כמקור לכיסוי הוצאות שוטפות של בית הכנסת, חשמל, ניקיון, ריהוט, שיפוצים, סידורים וספרי קודש ועוד.

זה עוול היסטורי שהמשפט במדינת ישראל נשען על חוק המנדט ולא על תורת ישראל

תוכן

הרב ד"ר רצון ערוסי בקריאה לתקן את השגיאה היסטורית בו המשפט במדינת ישראל נשען על חוק המנדט המנדטורי ולא על תורת ישראל.
הרב מסביר כי כל ענף שאין לו יישום מעשי דינו להתנוון ולכן הפתרון הוא לעודד את הציבור בחינוך ובחוק לפנות לבתי דין רבניים לדיני ממונות ולהקים בתי דין בכל עיר ועיר.

פרשות יתרו-משפטים מלמדות על משפט צדק ביחיד ובכלל

תוכן

פרשת משפטים פותחת בפסוק, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, באות ו' שמחברת פרשה זו לקודמתה, יתרו, שיש בה עשרת הדברות.

אבל לפני עשרת הדברות נאמר, ושפטו את העם בכל עת. וכך יוצא, שלפני עשרת הדברות נזכר המשפט. ואחרי עשרת הדברות נזכר המשפט. חז"ל המשילו ענין זה למטרונה שמהלכת, ומימינה נושאי כלי נשק. ומשמאלה נושאי כלי נשק.

Subscribe to דיני ממונות