תערובת חמץ פחות מכזית בכדי אכילת פרס, האם מותר לפי מנהג אבותינו לגנוז אותה?

מקורות: גמרא, פסחים; רמב"ם משנה תורה, הלכות חמץ ומצה.

תגיות: 
תאריך: 
13/03/15 כ"א אדר התשע"ה
x

Audio Playlist