תערובת חמץ פחות מכזית בכדי אכילת פרס, האם מותר לפי מנהג אבותינו לגנוז אותה?

מקורות: גמרא, פסחים; רמב"ם משנה תורה, הלכות חמץ ומצה.

תערובת חמץ בפסח

  1. אכל כזית בפסח חייב מהתורה ועונשו כרת.
  2. אכל תערובת חמץ, אם יש כזית בכדי אכילת פרס (3 ביצים) חייב מלקות (ולא כרת). ואם אין בתערובת כזית בכדי אכילת פרס הרי זה אסור מדרבנן.
  3. לעניין בל ייראה ובל יימצא, הרי שאם יש בתערובת כזית בכדי אכילת פרס אסור להשהותו בפסח ואם אין בתערובת כזית בכדי אכילת פרס (פחות מ-10%) הרי מותר להשהותו בפסח.
  4. לעניין איסור באופן כללי, כל שיש בתערובת טעמו וממשו של האיסור, כלומר כזית בכדי אכילת פרס הרי האוכל כמות של 3 ביצים באופן שוודאי אכל כזית מהאיסור, הרי זה חייב עונש מהתורה. והראיה לכך היא שמאחר ובדין הכללי כל שאין כזית מהאיסור בכדי אכילת פרס בתערובת, אין בכך איסור מהתורה, הרי שאם היה בבל ייראה ובל יימצא איסור מהתורה גם אם אין כזית בכדי אכילת פרס, הרי שרבינו היה צריך למנות זאת כלאו בפני עצמו או לפחות לציין בספר המצוות שלגבי בל ייראה ובל יימצא, בניגוד לאיסור אכילה, שיש איסור מהתורה גם אם החמץ בתערובת הוא פחות מכזית בכדי אכילת פרס.
תגיות: 
תאריך: 
13/03/15 כ"א אדר התשע"ה
x

Audio Playlist