דין כלי חמץ שלא משתמשים בהם בפסח

כלי חמץ שגונזים בפסח מה מידת הגניזה שצריך לגנוז אותם? ומה מידת הנקיות שצריכים לנקות אותם?

מקורות: גמ' פסחים דף כט עמוד ב - דף ל. רמב"ם משנה תורה הלכות חמץ ומצה.

תגיות: 
תאריך: 
18/03/15 כ"ו אדר התשע"ה
x

Audio Playlist