חמץ בפסח במשהו - דין חוזר וניעור

מקורות: גמרא, פסחים דף ל; רמב"ם משנה תורה, הלכות חמץ ומצה.

תאריך: 
20/03/15 כ"ח אדר התשע"ה
x

Audio Playlist