דילוג לתוכן העיקרי

דיני שביעי של פסח שחל בערב שבת

מקורות: גמרא סוכה דף מו. רמב"ם משנה תורה, הלכות שופר סוכה ולולב,  הלכות חמץ ומצה.