דילוג לתוכן העיקרי

גאולת האדם כפרט וגאולת האומה

ערב לימוד תורה לזכרו של ר' ניסים חבשוש ע"ה

הרה"ג רצון ערוסי - "גאולת האדם כפרט וגאולת האומה"
הרה"ג פנחס קורח - "בית כנסת בחיי היהודי"
הרה"ג אריה נדב