קורא שקרא בספר תורה ראשון, מהו לקרוא בספר שני

מקורות: גמרא, יומא, סט, ב - ע, א;
רבינו, תפלה, יב, כג

תאריך: 
08/10/15 כ"ד תשרי התשע"ו
x

Audio Playlist