איברים תותבים וביוניים בהלכה - חלק ב

לענין שבת: גמרא שבת, סה, א – סו, א רבינו, הל' שבת
לעניין מצוות והכשר מצוות: סוכה, לז, א, - נטילת לולב. יבמות, קא, קג, קה - חליצה

פרוטזות כיסאות גלגלים קלנועיות ואביזרי נכות שונים כיצד משתלבים במסגרת ההלכתית בעניינים שונים

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪