המשך קידוש - הלכה ומנהג

א. המנהג לקדש בבית הכנסת
ב. המנהג לקדש מעומד
ג. מה בין קדושת השבת בתפילה לקידוש
ד. תשלומין לקידוש
ה. קידוש מבעוד יום

מקורות:
גמרא, פסחים מדף ק, ב ואילך
רבינו, הלכות שבת

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪