האם לאדם ירא שמים מותר לשמש כשופט בבית המשפט של מדינת ישראל?

x

Audio Playlist