זמני השקיעה וצאת הכוכבים בהלכה

בין השמשות, שקיעת החמה וצאת הכוכבים בדיני שבת וכן להדלקת נר חנוכה בע"ש ובמוצ"ש

מקורות: גמרא, שבת, דף לד ע"ב ואילך
הרמב"ם, הלכות שבת וקידוש החודש וחנוכה

תאריך: 
19/12/16 י"ח כסלו התשע"ז
x

Audio Playlist