רחצה בבריכת שחייה בחצר בשבת

מקורות:
גמרא, ביצה, לו, ב
גמרא, שבת, מ, א-ב
רמב"ם הלכות' שבת
http://net-sah.org/video/26612

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪