חילול השבת ברכבת ישראל חלק ב

1. יהודי שעושה מלאכה בשבת ליהודי
גמרא, ב"ק, עא, א. משנה, תרומות, ב, ג רמב"ם, שבת, ו, כב
2. גדרי פיקוח נפש
גמרא, יומא, פה, א. גמרא, עירובין, מה, א. רבינו, שבת, פרק ב, הל' יח, כג
3. צרכי רבים
גמרא, שבת, מא, ב. רבינו, שבת, יב, ב
שידור ישיר: יום שישי כד אלול התשע''ז 15.09.2017 שעה: 08:30

תגיות: 
תאריך: 
29/12/17 י' טבת התשע"ח
x

Audio Playlist