דיון הלכתי בנושא חילול שבת ברכבת ישראל

חילול שבת ברכבת ישראל
מלאכת גוי לישראל
מקורות: גמרא שבת, יט' ע''א מועד קטן יב' ע''א. רמב"ם שבת פרק ששי.

מלאכת יהודי בשבת ליהודים
גדרים בפיקוח נפש
מקורות: גמרא ב"ק עא' ע''א. רמב''ם שבת פרק ששי

תאריך: 
22/12/17 ג' טבת התשע"ח
x

Audio Playlist