דילוג לתוכן העיקרי

מלאכה הנעשית על ידי גוי לצורך יהודי בשבת - דיון הלכתי בנושא חילול שבת ברכבת ישראל - שיעור א

חילול שבת ברכבת ישראל
מלאכת גוי לישראל
מקורות: גמרא שבת, יט' ע''א מועד קטן יב' ע''א. רמב"ם שבת פרק ששי.

מלאכת יהודי בשבת ליהודים
גדרים בפיקוח נפש
מקורות: גמרא ב"ק עא' ע''א. רמב''ם שבת פרק ששי

שיעור המשך- חילול השבת ברכבת ישראל חלק ב