יחסם של חז"ל למאמיני אמונות עממיות - סוגיית הזוגות

הסוגייה נלמדה במעמד הקבלת פני רבו פסח התשע"ח
האם וכיצד יש לדחות אמונות עממיות?
מקורות: פסחים דף יט עמוד ב

תאריך: 
10/04/18 כ"ד ניסן התשע"ח
x

Audio Playlist