חופה כהלכה – מהי?

השלכות הלכתיות:
ברכות חתנים
מעמד נשואה
הצורך בייחוד כהלכה
חופת נידה
כיסוי שיער הכלה
מקורות:
גמרא, כתובות, ז; מח, א - מט, א; נז, ב
גמרא יבמות, נז, א – נז, ב
רמב"ם הלכות אישות

תאריך: 
04/05/18 י"ח אייר התשע"ח
x

Audio Playlist