חופה כהלכה – מהי?

סיכום השיעור: תודה לר' ערן חבשוש הי''ו
https://drive.google.com/file/d/1Gfu6RsrmnIi9AwxYOci2sTgbtHsGxrM6/view?u...
יום השישי י"ט אייר התשע"ח 4.5.18
השלכות הלכתיות:
ברכות חתנים
מעמד נשואה
הצורך בייחוד כהלכה
חופת נידה
כיסוי שיער הכלה
מקורות: גמרא, כתובות, ז; מח, א - מט, א; נז, ב
גמרא יבמות, נז, א – נז, ב
רבינו, הל' אישות

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪